1 2 3 4 5
katalog Benzinka /2011/
katalog projektů výstavního projektu Benzinka, který probíhal v letech 2006-2010 v prostorách opuštěné benzínové stanice u Slaného.