1 2 3 4 5 6 7
kniha Místa počinu /2010/
ed. Ondřej Horák
Publikace Místa počinu dokumentuje sérii přednášek, které probíhaly v Komunikačním prostoru Školská 28 v roce 2009. Místa počinu je soubor textů předních českých teoretiků (V. Skálová, A. Primusová, P. Morganová, S. Šeborová, S. Juračková, V. Lahoda, O. Chrobák, O. Horák, J. Zálešák, M. Koleček), zaměřené na dějiny vystavování výtvarného umění v českých zemích od 19.století po současnost.