1 2 3 4 5 6
pohled do instalace
Jejich společné vědění je daleko větší než mé, a říkám jim to otevřeně /2016/
Pirátství textů a ignorování autorských práv může být osvobozujícím gestem alespoň individuálně. Anebo s potřebou toto gesto sdílet. Ve virtuálním prostředí je to známý rozpor, ale v případě uplatnění pirátství v tištěné formě se jedná o haptický důkaz. Předmět knihy, který dokládá, ať už ji čteme nebo ne, že existujeme. Listy jednostranně natištěné na kopírce nechávám svázat do knih i s jejich nedokonalostmi. Rezignuji na estetiku výsledných artefaktů a vítám roli náhody, chybný tisk a zejména prázdné dvoustrany, které knihy obsahují a mohou vybízet k volným úvahám nebo vlastním poznámkám. Kniha měla být odjakživa zároveň sešitem na poznámky a ne jen jednosměrným proudem liter. [Výstava Omluva za pomalost / Dům módy, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem, 2. 3. – 13. 7. 2016]