1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
autorská kniha
Kam oči, tam hlava /2020/
Jak vnímáme prostředí města a jeho periferie? Můžeme je číst jako kompozici hmot onálepkovanou množstvím textových a obrazových sdělení? Podoba města je zrcadlem úrovně kultury. Lidé čtou a interpretují město na základě textu vytvořeného soukromým sektorem a státem. Co nám urbánní veřejný prostor chce říct? Autorská kniha reaguje na to, jaké vizuální strategie jsou ve veřejném prostoru uplatňovány se záměrem postupného upevňování represivního systému kontroly a za účelem přeměny návštěvníka v zákazníka.

Koncepce, texty, fotografie: Markéta Kinterová Redakce: Hana Buddeus Korektura: Marek Hejný Překlad: Barbora Štefanová, Keith Jones Grafická úprava textů: Adéla Svobodová Vydavatel: NAMU, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020 Náklad: 300 ks Tisk a vazba: Quatro print a.s. ISBN 978-80-7331-526-9

Autorská kniha vychází jako umělecká část disertační práce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.