1
We are public space – artistic research /2023/
Publikace umělecko-výzkumné projektu s názvem We Are Public Space – Bodies and Minds in Post-pandemic Cities (Veřejný prostor jsme my – tělo a mysl v postpandemických městech) v prestižním časopise Journal of Artistic Research.

Anotace:

Záměrem projektu je věnovat zostřenou pozornost veřejnému prostoru měst, a to v několika rovinách. Tou první je sledování trendu nově budovaných veřejných prostranství v soukromém vlastnictví tzv. POPS, které nastavují precedens, jakým způsobem korporace spolu s městy definují veřejný prostor a jaké priority v jeho rámci uplatňují. Očividná orientace na člověka jako spotřebitele, a mnohem méně jako na občana, zapříčiňuje celou řadu důsledků, jakými jsou přísné restrikce, společnost dohledu (Deleuze, 1992, p. 3) a různé formy často nepřímé exkluze určitých skupin obyvatel. Druhá část se zaměřuje na akcentování subjektivních prožitků zaměřených na problematiku vlastního těla a jeho vědomého zpřítomnění v souvislosti s veřejným prostorem. Obě vrstvy jsou významnou složkou performativních procházek přednášek a workshopů, na jejichž příkladech jsou představeny výsledky interakce respondentů/ek. Na závěr položím otázku, jak vypadala města během pandemie a zda může být tento výjev předobrazem budoucnosti? Čeká nás zakoušení prázdných měst?

Journal for Artistic Research