1 2 3
Letáky /2006/
Společně se Silvií Milkovou jsme vytvořili kolekci letáků s nápisy (Ich war hier, Ich habe das Flugblatt also bin ich), které jsme během residenčního pobytu v Grazu volně distribuovaly na různých místech ve městě. Jednalo se o jakési potvrzení naší existence v určitém čase na určitém místě.