1 2 3
billboard, Street for Art, Jižní město, Praha
Obchodní centrum Chodov /2011/