1 2 3 4 5 6
performative walk, Tabook Tábor, 2021, f: Jan Heller
Oči široce otevřené pro město /2020/
Spektákl městské džungle, který zatím není nutno odsekávat mačetou, nám pozvolna nasazuje smyšlené selektivní brýle a mnohým i reálná sluchátka na uši. Právě průvodcovská sluchátka byla pro účastníky procházky její nedílnou součástí, abychom se společně zaměřili na zostřené vidění města a na to, jak k nám vizuálně promlouvá.