1 2 3 4 5 6 7 8
We Are Public Space – Leipzig, 2021, f: Paula Gehrmann
We are public space – performative walks /2020–ongoing/
Od vydání autorské knihy Kam oči tam hlava v roce 2020 se stalo mou praxí pořádání performativních procházek ohledávajících veřejný prostor měst především v České republice, ale i v zahraničí. Záměrem bylo na základě performativních přednáškových
 procházek a následných interaktivních workshopů hledat a zkoušet nové způsoby pohledu na veřejný prostor, které by umožnily hlubší zaměření se na kvalitu prožitku jeho uživatelek a uživatelů. V tuto chvíli projekt slouží jako experiment, který může poskytnout určitá východiska pro budoucí uvažování o kritické revizi míst a lokalit nebo jako inspirace pro participativní zapojení účastníků provozu do plánování 
a zejména získávání zpětné vazby těch, kdo prostor užívají.