1 2 3 4 5 6
We are public space – workshop, University California Santa Cruz
We are public space – workshop /2024/
Workshop a network na University California Santa Cruz – Social Practice Arts Research Center (SPARC), březen 2024 O organizaci: SPARC se snaží podporovat roli umění a rozvoj um. výzkumu prostřednictvím kritického dialogu a výměny znalostí napříč obory se sociálním a environmentálním zaměřením a vytvářením vazeb mezi profesionály*kami i komunitou. Vizí platformy (i projektu) je: - podporovat kritické myšlení a vytváření uměleckých akcí v reálných společenských kontextech - postavit uměleckou tvorbu a tvůrčí proces do pozice výzkumu a mezioborové spolupráce - podporovat tvůrčí výměnu, budovat kritický dialog a podporovat sociální vědomí v umění, vzdělávání a životě. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.