1 2 3 4 5 6 7
pohled do instalace
Série dekódovacích testů /2017/
Instalace v galerii Entrance je modelem města, kterým procházíme jasně určeným způsobem. Ulice a okolní domy se však současně stávají vodítkem úhlu pohledu, jsou očištěné od vizuálního smogu, kterým jsou zaplaveny reálné městské krajiny. Papír na tisk billboardů se stává nekonečným povrchem, jenž možná čeká na potištění a nebo, vzhledem k otočení na diváka rubovou stranou, nabádá k tomu, že již žádnou určující definici nepotřebuje. Markéta nám tak nabízí pohled do města viděného a čteného jejíma očima, a přestože, nebo právě protože, vědomě pracuje s nedořečenými pointami, přenáší pozornost na naše vlastní čtení. [text Tereza Velíková, Galerie Entrance, Praha, 20. 12. – 4. 2. 2018]