1 2 3 4 5
Stanová výstava, v rámci výstavy Dát se do pohybu, prostor Olga, 2023
Stanová výstava /2023/
Jako extenze k výstavě Dát se do pohybu v rámci cyklu Rodičovská spolu s Janem Fabiánem v prostoru Olga vznikla týdenní intervence v parku Františka Suchého. Sestávala se ze stanu druhotného využití a z fotografií nalezených na internetu týkajících se motivu stanu v co nejpestřejší šíři souvislostí – od komerčních snímků propagujících výrobek stanu, přes stan jako motiv volnočasových aktivit, dále stan jako umělecký objekt, stan ve využití armády a zejména stan jako motiv provizoria pro život lidí prchajících před válkou, klimatickou nouzí až po stany, jež využívají lidé bez domova.