1 2 3 4 5 6 7 8 video
printscr sm
Billboard book / vis vozů dej a se /2015/
Billboard book #3, z projektu Mimo Formát Galerie 35m2, pohled do instalace Kniha vznikla stržením billboardového plakátu, jeho rozřezáním a sešitím do formy knihy, která je následně umístěna zpět do exteriéru – veřejného prostoru. Projekt se zabývá vnímáním obrazových sdělení ve veřejném prostoru a knihy jako artefaktu. Snaží se testovat podmínky tohoto prostoru a praktikovat různé alternativní cesty prezentace umění v něm.